fbpx

Keisti slaptažodį

Rezervacija ir jos atšaukimas

2022-10-09 by Luna

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato
privačios poilsiavietės Trobelė Luna, paslaugų teikimo tvarką
bei taisykles..

1. Trobelė Luna teikia
šias paslaugos
Trobelė
Luna teikia poilsiavietės su nameliu ir kubilu (Ofūro vonia)
paslaugas. Šių paslaugų pirkėjai – toliau vad. Lankytojais.

2. Rezervacijos
2.1 Rezervacijos atliekamos
interneto svetainėje www.trobeleluna.lt. Rezervacija patvirtinama
tik po visos sumos apmokėjimo. 

2.1.1 Atsiskaitant dovanų kuponu, įveskite kupone nurodytą
nuolaidos kodą.

-Kuponu reikia pasinaudoti per 180 dienų nuo jo įsigyjimo (datas galite rezervuoti ir vėlesnes)
-Mes pasiliekame teisę keisti nakvynės kainas (artimiausiu metu to daryti neketiname);
-Jei klientas užsisakys pigesnes paslaugas – skirtumo negrąžiname;
-Jei klientas užsisakys brangesnes paslaugas – klientas sumoka skirtumą;
-Kuponas negrąžinamas, rezervuotas datas galima nemokamai perkelti likus 5 dienoms iki rezervuotos datos,
likus mažiau nei 5 dienoms, bet daugiau nei vienai data perkeliama, bet 50 proc kupono vertės panaikinama;

2.2 Lankytojas sutinka, atvykęs pateikti savo asmens dokumentą
ir išsamiai užpildyti lankytojo kortelę (Pagal LR Įstatymus).
Svečiui nesutikus pateikti asmens duomenų, Trobelė Luna turi teisę
paslaugų neteikti ir pingų už užsakymą negrąžinti. Trobelės
Luna lankytojų duomenis tvarko pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.
2.3 Maksimalus lankytojų skaičius nurodomas
užsakymo formoje, papildomiems Lankytojams paslaugos gali būti
teikiamos tik iš anksto pranešus el.paštu trobeleluna@gmail.com ir
pagal įkainius apmokėjus už papildomus Lankytojus. 

2.3.1 Svečiai gali su savimi atsivežti naminius gyvūnus, tik iš
anksto pažymėjus rezervacijos formoje arba atskiru susitarimu
informavus el.paštu trobeleluna@gmail.com, kai Trobelė Luna sutinka
su pakeitimu. Taip pat laikydamiesi papildomų sąlygų, aprašytų
skyriuje “Vidaus taisyklės”, kuris yra www.trobelėluna.lt
pagrindinio puslapio apačioje. 

2.4 Rezervacijos atšaukimas

2.4.1 Jeigu rezervacija yra atšaukiama likus daugiau nei 10
parų
 iki Jūsų atvykimo laiko, grąžiname 100% 
visos rezervacijos sumos
.

2.4.2 Jeigu atšaukiama likus daugiau kaip 5 paroms,
grąžiname 50% sumos.

2.4.3 Likus mažiau nei 5 paroms mokėjimas
negrąžinamas
 dėl jokių priežasčių (įskaitant
COVID-19, ligos, atšauktų skrydžių, pasikeitusių planų) –
Vietoje jūsų gali atvykti jūsų draugai, kurie privalo būti
susipažinę su mūsų rezervacija. (Apie tai reikia derinti
el.paštu)

2.4.4 Paslaugų teikėjui atšaukus rezervaciją visi pinigai grąžinami paslaugos pirkėjui.

2.5 Rezervacijos perkėlimas

2.5.1 Rezervacija perkelti galima likus daugiau nei 10 dienų iki
atvykimos dienos. Jeigu perkeliant į naują datą, ši data
brangesnė, skirtumą apmoka Lankytojas. Jeigu naujoji data pigesnė,
skirtumas nėra grąžinamas, tačiau suteikiame galimybę užsisakyti
papildomų paslaugų už šią sumą.

2.5.2 Norint perkelti rezervaciją likus mažiau nei 10 dienų,
tačiau daugiau nei 5 dienos iki atvykimo, perkeliama tik 50%
užsakymo sumos. Likusią dalį reikia primokėti papildomai.

2.5.3 Likus mažiau nei 5 dienos iki atvykimo rezervacijos
perkelti negalima.

2.5.4 Užsakymo perkėlimas galimas tik 1 kartą. 

2.6 Papildomos paslaugos

2.6.1 Kubilon (Ofūro vonios) paslaugą
galima užsakyti ir likus 1 parai iki atvykimo.

2.6.2 Rezervacijos atšaukimo ar perkėlimo atveju, užsakytoms
papildomoms paslaugoms galioja tos pačios atšaukimo/perkėlimo
sąlygos, kaip nurodyta aukščiau, 2.4 ir 2.5 punktuose.

3. Dovanų kuponai
3.1 Šioje svetainėje
galima įsigyti Trobelės Lunos dovanų kuponus.
3.2 Unikalus
kupono kodas, jo įsigijimo data ir galiojimo data nurodoma
kupone. 
3.3 Kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos.
Nepanaudojus kupono per šį laikotarpį, laikoma, kad paslauga yra
suteikta, pinigai nėra grąžinami.
3.4 Kuponas negrąžinamas
ir nekeičiamas į pinigus.

3.5 Nepanaudojus kupono visos sumos, skirtumas nėra grąžinamas
ir nėra suteikiamas kupono skirtumas. 

4. Atsakomybė ir daiktų saugojimas
4.1
Trobelės Lunos Lankytojai privalo atlyginti padarytus materialinius
nuostolius, kurie atsirado dėl pačių Lankytojų ar jų Augintinių
kaltės.
4.2 Lankytojas (-iai) pats atsako už savo saugumą,
naudojantis Trobelės Lunos teikiamomis paslaugomis.

5. Nenugalima jėga (force majeure)
5.1
Šalių atsakomybę už sutarties dėl Trobelės Lunos teikiamų
paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

6. Atvykimo ir išvykimo laikas
6.1 Atvykimas-išvykimas

Atvykimas 15:00 val. 

Išvykimas 12:00 val.

6.3 Atvykimas-išvykimas, poilsiavietės rezervaciją atlikus
atvykimo dieną.

Rezervaciją atlikus tą pačią dieną, kaip ir atvykimas į
poilsiavietę, čia atvykti galima ne anksčiau, nei 3h po užsakymo
gavimo laiko.

T.y., jeigu iki galo atlikote rezervaciją internetu 14:00val., į
bet kurią poilsiavietę atvykti galėsite nuo 17:00val.

Išvykimo laikas nuo to nepailgėja ir galioja toks pats, kaip
nurodyta taisyklėse aukščiau, priklauso nuo pasirinktos
poilsiavietės.

Tarpe tarp lankytojų turime labai daug darbo, kuris tikrai
užtrunka, todėl tikimės iš lankytojų supratingumo ir prašome
laikytis šių atvykimo-išvykimo taisyklių.

7. Apskaita
7.1 Trobelė Luna sąskaitas
išrašo tik po paslaugos suteikimo.
7.2 Trobelė Luna turi
teisę keisti kainas bet kuriuo metu.
7.3 Lankytojui
atsiskaitant dovanų kuponu, kainų skirtumas, atsiradęs dėl
sezoninių ir/ar paskutinės minutės pasiūlymų arba kitų
priežasčių, svečiui nėra išmokamas ar perkeliamas kitoms
Trobelės Lunos paslaugoms apmokėti.

8. Papildomos paslaugos
8.1 Apie
papildomų paslaugų atšaukimą užsakovai turi pranešti
elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 2 parom iki numatyto
atvykimo į poilsiavietę laiko. Jei užsakovas apie papildomų
paslaugų atšaukimą neinformuoja “Trobelė Luna”
administracijos taip, kaip nustatyta aukščiau, paslauga laikoma
suteikta, pinigai išskaičiuojami kaip už suteiktą paslaugą.

9. Kitos sąlygos
9.1 Trobelė Luna
Lankytojai privalo tinkamai naudotis Trobelė Luna esančiais
daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti administracijai apie
pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai
atsirado dėl Lankytojo kaltės.
9.2 Trobelė Luna esantys
daiktai yra Trobelė Luna nuosavybė, todėl Lankytojas (-iai) neturi
teisės juos pasiimti išvykdamas iš teritorijos.
9.5 Bet kokie
ginčai, kilę tarp poilsiavietės savininkų ir svečių, turi būti
sprendžiami derybų keliu.
9.6 Jei ginčo nepavyksta išspręsti
derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka
kompetetingame teisme pagal Trobelė Luna buvimo vietą.

Trobelė Luna